Produkcje reklamowe i contentowe niezwykle mocno rozwijają się w naszym kraju tworząc wiele miejsc pracy oraz kreując bardzo dobre grono specjalistów, które może konkurować z zagranicznymi firmami. Jak wygląda produkcja filmowa  “od środka”? Ile produkcji zrealizowano w 2017 roku i jakimi pieniędzmi obracają firmy z rynku wideo w Polsce?

Badanie zostało przeprowadzone przez KLUB PRODUCENTÓW REKLAMOWYCH. Jest to stowarzyszenie, które zostało powołane aby czuwać nad utrzymaniem jakości produkcji filmowej w naszym kraju.

Klub ustalił kryteria wejścia, pomyślane tak, aby promować bezpieczną, wysokiej jakości produkcję. Trzy lata działalności na rynku, 5 mln złotych rocznego obrotu, obowiązek stosowania specjalistycznych ubezpieczeń produkcyjnych i ubezpieczeń działalności gospodarczej, dostęp do instrumentu refinansowania działalności produkcyjnej na minimum 1 mln. złotych oraz zgoda na publikację obrotów obejmuje obecnych i nowych członków.

Warto podkreślić, że domy produkcyjne, które wchodzą w skład klubu są liderami na rynku a ich wiedza pozwala na dobre oszacowanie całkowitej wartości rynkowej produkowanych projektów.

Pierwsze tego typu badanie

– Idea takiego badania była z nami od początku, od nieformalnych jeszcze rozmów przy zawiązywaniu klubu. To, że jesteśmy stowarzyszeniem siedmiu wiodących studiów produkcyjnych na polskim rynku reklamowym, daje nam naprawdę unikalną grupę badawczą, pozwalającą przeprowadzić pierwsze badanie oparte o merytoryczne podstawy – powiedziała w czasie prezentacji wyników badania Magda Olak, dyrektor zarządzająca domu produkcyjnego Tank Film Production oraz członkini zarządu Klubu Producentów Reklamowych (Wirtulanemedia.pl)

ROK 2017 – PODSUMOWANIE

OBRÓT: 260 000 000 MLN zł netto (w obrębie klubu) oraz około 700 000 000 – 800 000 000 mln zł na całym rynku reklamowym

“Obecnie zmieniają się sposoby zakupu usług produkcji. Model, w którym realizacja jest zlecana domom produkcyjnym przez agencję stosowany jest coraz rzadziej. Domy produkcyjne często pracują bezpośrednio dla klientów, co ułatwia transfer wiedzy między realizatorem a zamawiającym tę usługę ale stawia przed nimi nowe wyzwania.

Bezpośrednia współpraca na linii producent-klient oczywiście nie wyłącza odpowiedzialności agencji, a to niesie konieczność przedefiniowania sposobów współpracy między producentami a agencjami oraz agencjami i klientami. Obecność domów produkcyjnych w SAR bardzo to ułatwi. Warto wprowadzić standardy które z jednej strony zapewnią przejrzystość, a z drugiej zwiększą wagę kryteriów jakościowych w wyborze partnera do produkcji – mówi Szymon Gutkowski, Prezes SAR.”
sar.org.pl

W przypadku 64% w pozyskaniu zlecenia uczestniczyła ageencja reklamowa a w 36 % klient bezpośrednio podpisywał umowę z domem produkcyjnym.

 

W kraju czy za granicą?

W 2017 roku KPR przygotował 1654 oferty przetargowe

69% – rynek polski

19% – rynek zagraniczny

12% – produkcje contentowe* realizowane w Polsce

*produkcja contentowa to projekt o wartości nieprzekraczającej 100 000 zł.

Ile dni zdjęciowych zrealizowano? (dane klubu)

1187 dni zdjęciowych

Średnio realizuje sie 1,94 dnia zdjęciowego na każdą produkcję:

W Polsce: 1,7 dnia

Przy projektach zagranicznych: 2,5 dnia

Przy projektach contentowych: 1,2 dnia

 

Cały raport będzie dostępny już za kilka tygodni.

 

Jeśli interesujesz się produkcją filmową i chciałbyś występować w reklamach i serialach to kliknij TUTAJ i załóż darmowe konto na VENDO.TV – nowe zlecenia pojawiają się codziennie!